OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATOŚCI

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Fitness & Squash COMPLEX

ul. Rzemieślnicza 12

67-200 Głogów 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 883 079 079
email: fscomplexrecepcja@gmail.com


3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:
A) 
CEL PRZETWARZANIA: Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy

PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
B)
CEL PRZETWARZANIA: Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)

C) 

CEL PRZETWARZANIA: Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, rejestracji w naszym systemie członkowskim (karnet klubowy) oraz publikacji twojego wizerunku na naszej stronie internetowej

PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO


4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych w przypadku faktur lub innych dokumentów rozliczeniowych zawierających twoje dane osobowe

 • podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi portalu www.fscomplex.pl w przypadku gdy zakładają Państwo u nas karnet klubowy

 • podmiotów obsługujących system ligi squash www.bo5.pl w przypadku gdy rejestrują się Państwo do systemu ligi Squash

 • podmiotów obsługujących płatności internetowe - serwisowi PRZELEWY24 z siedzibą w Warszawie.

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością zawarcia umowy między nami.

8. Jakie są Twoje prawa?

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.